Τα Θαυματα του Κορανιου 1

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
3 / total: 5

Τα Επιστημονικα Θαυματα του Κορανιου 2/2

Η αναλογία της βροχήςz

The Proportion of Rain

Σ΄ ένα στίχο του Κορανίου, αναφέρεται το «γονιμοποιό» χαρακτηριστικό των ανέμων καθώς και ο σχηματισμός της βροχής ως αποτέλεσμα αυτού.

«Κι Εμείς στέλνουμε τους γονιμοποιούς ανέμους, ύστερα κάνουμε τη βροχή να πέφτει από τον ουρανό, προσφέροντάς σας έτσι άφθονο νερό». (Σούρα αλ-Χιτζρ, 22)

Στο στίχο αυτό, επισημαίνεται ότι το πρώτο στάδιο στη δημιουργία βροχής είναι ο άνεμος. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, η μοναδική σχέση μεταξύ ανέμου και βροχής που ήταν γνωστή, ήταν τα σύννεφα που τα καθοδηγούσε ο άνεμος. Ωστόσο, τα σύγχρονα μετεωρολογικά πορίσματα έχουν αποδείξει ότι ο «γονιμοποιός» ρόλος των ανέμων είναι ο σχηματισμός της βροχής.

Αυτή η γονιμοποιός λειτουργία του ανέμου αναπτύσσεται με τον εξής τρόπο:

Στην επιφάνεια των ωκεανών και των θαλασσών, αμέτρητες φυσαλίδες αέρα σχηματίζονται λόγω της δράσης του αφρού. Όταν αυτές οι φυσαλίδες σκάνε, χιλιάδες μικρά σωματίδια, με διάμετρο ένα εκατοστό του χιλιοστού, σκορπίζονται στον αέρα. Τα σωματίδια αυτά, γνωστά και ως «αεροζόλ», συνδυάζονται με τη σκόνη που μεταφέρεται από τη στεριά με τους ανέμους, και μεταφέρονται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτά τα σωματίδια που μεταφέρονται σε μεγαλύτερα ύψη από τους ανέμους έρχονται σε επαφή με υδρατμούς που βρίσκονται εκεί. Ο υδρατμός συμπυκνώνεται γύρω από αυτά τα σωματίδια και μετατρέπεται σε σταγονίδια νερού. Αυτά τα σταγονίδια νερού αρχικά ενώνονται και σχηματίζουν σύννεφα, κατόπιν πέφτουν πάνω στη γη με τη μορφή βροχής.

Όπως φαίνεται, οι άνεμοι «γονιμοποιούν» τους υδρατμούς που επιπλέουν στον αέρα με τα σωματίδια που μεταφέρουν από τη θάλασσα και τελικά συμβάλλουν στο σχηματισμό των σύννεφων της βροχής.

Αν οι άνεμοι δεν είχαν αυτή την ιδιότητα, τα σταγονίδια νερού στην ανώτερη ατμόσφαιρα δεν θα σχηματίζονταν ποτέ και δεν θα υπήρχε η βροχή.

Το πιο σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι αυτός ο σπουδαίος ρόλος που παίζουν οι άνεμοι στο σχηματισμό της βροχής διατυπώθηκε πριν από αιώνες ολόκληρους μέσα σ΄ ένα στίχο του Κορανίου, σε μια εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι γνώριζαν ελάχιστα για τα φυσικά φαινόμενα…

Μια άλλη πραγματικότητα που επισημαίνεται στο Κοράνι σχετικά με τη βροχή είναι ότι στέλνεται στη γη με μέτρο. Αυτό αναφέρεται στη Σούρα ελ-Ζούχρουφ ως εξής:

Είναι Εκείνος που στέλνει κάτω στη γη το νερό (της βροχής) με μέτρο (όσο χρειάζεται) από τον ουρανό με το οποίο Εμείς ξαναζωντανεύουμε μια χώρα που ήταν νεκρή. Έτσι κι εσείς θα ξαναζωντανέψετε (θ΄ αναστηθείτε) (από τους νεκρούς). (Σούρα ελ-Ζούχρουφ, 11)

Αυτό το μέτρο στη βροχή ανακαλύφθηκε κι αυτό με τη σειρά του από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Υπολογίζεται ότι σ΄ ένα δευτερόλεπτο σχεδόν 16 εκατομμύρια τόνοι νερού εξατμίζονται από τη γη. Ο αριθμός αυτός φτάνει στα 513 τρισεκατομμύρια τόνους νερού ετησίως. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με την ποσότητα βροχής που πέφτει πάνω στη γη σ΄ ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το νερό διαρκώς κυκλοφορεί σε έναν ισορροπημένο κύκλο σύμφωνα με κάποιο «μέτρο». Η ζωή πάνω στη γη εξαρτάται από αυτόν τον κύκλο νερού. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι είχαν χρησιμοποιήσει κάθε τεχνολογικό μέσο στον κόσμο, δεν θα ήταν ποτέ σε θέση να παράγουν τον κύκλο αυτό με τεχνικά μέσα.

Ακόμα και μια μικρή απόκλιση στην ποσότητα αυτή σύντομα θα προκαλούσε μια σοβαρή διατάραξη στην οικολογική ισορροπία που θα επέφερε το τέλος της ζωής στη γη. Παρόλα αυτά, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ και η βροχή εξακολουθεί να πέφτει κάθε χρόνο με την ίδια ακριβώς ποσότητα – όπως ακριβώς αποκαλύπτεται στο Κοράνι.

The Proportion of Rain

Every year, the amount of water that evaporates and that falls back to the Earth in the form of rain is "constant": 513 trillion tons. This constant amount is declared in the Qur'an by the expression "sending down water in due measure from the sky". The constancy of this quantity is very important for the continuity of the ecological balance, and therefore, life.

Οι Θάλασσεσ Δεν Επεμβαίνουν Η Μία Στην Άλλη

Μια από τις ιδιότητες των θαλασσών που μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε σχετίζεται με έναν στίχο του Κορανίου ο οποίος διατυπώνεται ως εξής:

Εκείνος άφησε ελεύθερες τις δύο θάλασσες (του γλυκού και του αλμυρού νερού), να συναντά η μία την άλλη, μ΄ ένα φραγμό όμως μεταξύ τους για να μην εισβάλλει η μία στην άλλη (Σούρα ελ-Ραχμάν: 19-20)

oceans

A. Depths (metres)
1. Atlantic Ocean
2. Mediterranean Sea

3. Atlantic Ocean Water Salinity lower than 0.36 %
4. Mediterranean Sea Water

5. Salinity higher than 0.365 %
6. Gibraltar Sill

There are large waves, strong currents, and tides in the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Mediterranean Sea water enters the Atlantic by Gibraltar. But their temperature, salinity, and densities do not change, because of the barrier that separates them.

Αυτή η ιδιότητα των θαλασσών που συναντούνται μεταξύ τους κι όμως δεν επεμβαίνει η μία στην άλλη καθόλου μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε από τους ωκεανογράφους. Λόγω μιας φυσικής δύναμης που ονομάζεται «ένταση επιφανείας», τα νερά των γειτονικών θαλασσών δεν ανακατεύονται μεταξύ τους. Δημιουργούμενη από τη διαφορά της πυκνότητας των θαλασσών, η ένταση επιφανείας αποτρέπει την ανάμειξη των θαλασσών μεταξύ τους σαν να υπήρχε ένας λεπτός τοίχος ανάμεσά τους.

Το ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρούμε στο σημείο αυτό είναι ότι σε μια εποχή κατά τη διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι δεν είχαν καθόλου γνώση της φυσικής, της έντασης επιφανείας ή της ωκεανογραφίας, αυτό αποκαλύφθηκε μέσα στο Κοράνι.

A satellite photograph of Gibraltar

A satellite photograph of Gibraltar

Το Φύλο Ενόσ Βρέφουσ

Μέχρι αρκετά πρόσφατα, επικρατούσε η αντίληψη ότι το φύλο ενός βρέφους καθοριζόταν από τα κύτταρα της μητέρας του. Ή τουλάχιστον, επικρατούσε η αντίληψη ότι το φύλο καθοριζόταν από τα αρσενικά και θηλυκά κύτταρα μαζί. Το Κοράνι όμως μας δίνει μια διαφορετική πληροφορία για το θέμα αυτό όπου αναφέρεται ότι ο αρσενικός ή ο θηλυκός χαρακτήρας δημιουργείται από «το σπέρμα που χύνεται μέσα στη μήτρα».

Ότι τα δημιούργησε σε ζευγάρια-αρσενικό και θηλυκό-από μια σταγόνα σπέρμα καθώς αυτό ρέει και ξεχύνεται. (Σούρα ελ-Νετζμ, 45-46)

kromozom

X kromozomu dişilik, Y kromozomu ise erkeklik özelliklerini taşır. Anne yumurtasında yalnızca dişi cinsiyeti belirleyen X kromozomu bulunur. Babadan gelen menide ise hem X hem de Y kromozomu taşıyan spermler bulunur. Dolayısıyla bebeğin cinsiyeti annenin yumurtasını dölleyen spermin X ya da Y kromozomu taşımasına bağlıdır. Yani ayette belirtildiği gibi bebeğin cinsiyetini belirleyen etken, babadan gelen menidir. Kuran'ın indirildiği asırda kesinlikle bilinemeyecek olan bu bilgi, Kuran'ın Allah sözü olduğunu kanıtlayan delillerden biridir.

Οι επιστήμες της γενετικής και της μοριακής βιολογίας που συνεχώς προοδεύουν έχουν επιστημονικά επαληθεύσει την απόλυτη συμφωνία αυτών των πληροφοριών που εκφράζονται στο Κοράνι. Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι το φύλο καθορίζεται από τα σπερματοκύτταρα που προέρχονται από το αρσενικό και το θηλυκό δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Τα χρωμοσώματα είναι τα κύρια στοιχεία στον προσδιορισμό του φύλου. Δύο από τα 46 χρωμοσώματα που καθορίζουν τη δομή ενός ανθρώπινου πλάσματος αναγνωρίζονται ως χρωμοσώματα φύλου. Αυτά τα δύο χρωμοσώματα ονομάζονται «ΧΥ» στα αρσενικά και «ΧΧ» στα θηλυκά, επειδή οι μορφές αυτών των χρωμοσωμάτων μοιάζουν με αυτά τα γράμματα. Το χρωμόσωμα Υ μεταφέρει τα γονίδια που φέρουν τον κώδικα του αρσενικού χαρακτήρα, ενώ το χρωμόσωμα Χ μεταφέρει τα γονίδια που φέρουν τον κώδικα του θηλυκού χαρακτήρα. Ο σχηματισμός ενός νέου ανθρώπινου πλάσματος αρχίζει με τη διασταύρωση ενός από αυτά τα χρωμοσώματα, τα οποία υπάρχουν στα αρσενικά και τα θηλυκά σε ζευγάρια. Στα θηλυκά, και τα δύο στοιχεία του κυττάρου του φύλου, το οποίο διαιρείται σε δύο μέρη κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης ωαρίων, μεταφέρουν τα χρωμοσώματα Χ. Το κύτταρο του φύλου ενός αρσενικού, από την άλλη πλευρά, παράγει δύο διαφορετικά είδη σπέρματος, ένα που περιέχει χρωμοσώματα Χ και το άλλο που περιέχει χρωμοσώματα Υ. Αν ένα χρωμόσωμα Χ από το θηλυκό ενωθεί με σπέρμα που περιέχει ένα χρωμόσωμα Χ, τότε το βρέφος είναι θηλυκό. Αν ενωθεί με σπέρμα που περιέχει ένα χρωμόσωμα Υ, το βρέφος είναι αρσενικό.

çocuklar

Με άλλα λόγια, το φύλο ενός βρέφους προσδιορίζεται από το ποιο χρωμόσωμα από το αρσενικό ενώνεται με το ωάριο του θηλυκού.

Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν ήταν γνωστά μέχρι την ανακάλυψη της γενετικής τον 20ο αιώνα. Πράγματι, σε πολλούς πολιτισμούς, επικρατούσε η αντίληψη ότι το φύλο ενός βρέφους καθορίζεται από το σώμα του θηλυκού. Για τον λόγο αυτό οι γυναίκες γίνονταν αποδέκτες κατηγοριών κι ευθυνών όταν γεννούσαν κορίτσια. Δεκατρείς αιώνες πριν ανακαλυφθούν τα ανθρώπινα γονίδια το Κοράνι αποκάλυψε πληροφορίες που αρνούνται αυτή την προκατάληψη και ανέφερε ότι η καταγωγή του φύλου δεν σχετίζεται με τις γυναίκες αλλά με το σπέρμα που προέρχεται από τους άντρες.

zygote

Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Yukarıdaki resimde bir et parçası görünümünde olan zigot görülmektedir. Modern embriyolojinin tespit ettiği bu oluşum, Kuran'da "asılıp tutunan" anlamına gelen, deriye yapışıp kan emen sülükler için de kullanılan "alak" kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir.

Αν συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις πραγματικότητες που μας διακηρύσσει το Κοράνι σχετικά με τη δημιουργία των ανθρώπων, και πάλι θα εξακολουθούμε να συναντούμε κάποια μεγαλειώδη επιστημονικά θαύματα.

Όταν το σπέρμα του αρσενικού ενωθεί με το ωάριο του θηλυκού, δημιουργείται η ουσία του βρέφους που πρόκειται να γεννηθεί. Αυτό το μοναδικό κύτταρο, που είναι γνωστό ως «ζυγωτής» στη βιολογία, άμεσα αρχίζει να αναπαράγεται μέσω της διαίρεσής του και τελικά γίνεται ένα «κομμάτι σάρκας». Αυτό ασφαλώς μπορεί να γίνει ορατό στους ανθρώπους μόνο με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου.

Ο ζυγωτής ωστόσο δεν περνά την περίοδο ανάπτυξής του μέσα σ΄ ένα κενό. Προσκολλάται σφικτά πάνω στη μήτρα όπως οι ρίζες που συγκρατούνται στη γη με τα λεπτά σπειροειδή τους όργανα. Μέσω του δεσμού αυτού, ο ζυγωτής μπορεί να προσλαμβάνει τις ουσίες εκείνες που του είναι απολύτως απαραίτητες για την ανάπτυξή του από το σώμα της μητέρας.

Στο σημείο αυτό αποκαλύπτεται ένα ύψιστο θαύμα του Κορανίου. Ενώ αναφέρεται στο ζυγωτή που αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας, ο Θεός χρησιμοποιεί τη λέξη «alaq» στο Κοράνι:

Απαγγείλετε: Εις το όνομα του Κυρίου σας ο Οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο από το alaq. Απαγγείλετε: Και ο Κύριός σας είναι ο Πιο Γενναιόδωρος. (Σούρα ελ-Άλακ, 1-3)

Η σημασία της λέξης «alaq» στα αραβικά είναι «ένα πράγμα που προσκολλάται σε κάποιο μέρος». Η λέξη χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική της σημασία για να περιγράψει τις βδέλλες που προσκολλώνται σε ένα σώμα για να ρουφήξουν αίμα.

Ασφαλώς δεν είναι τυχαία σύμπτωση ότι μια τέτοια κατάλληλη λέξη χρησιμοποιείται για το ζυγωτή και την ανάπτυξή του μέσα στη μήτρα της μητέρας. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Κοράνι είναι μια αποκάλυψη από το Θεό, τον Κύριο όλων των Κόσμων.

Δαχτυλικά Αποτυπώματα

finger prints

Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere, her insanın parmak izi kendine özeldir. Başka bir değişle, insanların parmak uçlarında kimlikleri şifrelenmiştir. Bu şifreleme sistemini, günümüzde kullanılmakta olan barkod sistemine benzetmek de mümkündür.

Ενώ αναφέρεται στο Κοράνι ότι είναι εύκολο για το Θεό να επαναφέρει τον άνθρωπο στη ζωή μετά τον θάνατο, το αποτύπωμα του ανθρώπου επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση:

Ναι, Εμείς είμαστε ικανοί να συναρμολογήσουμε με τέλεια τάξη ακόμα και τα έσχατα άκρα από τα δάχτυλά του. (Σούρα ελ-Κιγιάμε, 3-4)

Η έμφαση στα δαχτυλικά αποτυπώματα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δαχτυλικό αποτύπωμα του καθενός είναι μοναδικό γι΄ αυτό το άτομο. Κάθε άνθρωπος εν ζωή ή κάθένας απ΄ όσους έχουν περάσει από αυτόν τον κόσμο έχει μοναδικά δαχτυλικά αποτυπώματα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα δαχτυλικά αποτυπώματα γίνονται δεκτά ως μια υψίστης σημασίας ταυτότητα, αποκλειστική για τον ιδιοκτήτη της και χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτό όμως που είναι κατεξοχήν σημαντικό είναι ότι αυτό το στοιχείο των δαχτυλικών αποτυπωμάτων ανακαλύφθηκε μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Πριν από εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι θεωρούσαν τα δαχτυλικά αποτυπώματα ως κοινές καμπύλες χωρίς καμιά ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή νόημα. Εντούτοις, στο Κοράνι, ο Θεός υποδεικνύει τα δαχτυλικά αποτυπώματα, τα οποία δεν είχαν προσελκύσει την προσοχή κανενός εκείνη την εποχή, και εφιστά την προσοχή μας στην σημασία τους – μια σημασία που θα μπορούσε να γίνει κατανοητή μόνο στην δική μας εποχή.

parmak izi

Parmak izi ile kimlik saptama sistemi (AFS) teknolojisi, son 25 yıldır çeflitli polis teşkilatlarında geçerliliği ispatlanmış, yasal olarak onaylanmış bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Günümüzde geniş kapsamlı kimlik tespiti çalışmalarında parmak izi kadar isabetli sonuç veren bir teknoloji bulunmamaktadır. Parmak iziyle kimlik tespiti 100 yıldan fazladır hukuki süreçlerde kullanılmaktadır ve uluslararası geçerliliğe sahiptir.2

A. A. Moenssens, Fingerprint Techniques (Parmak izi Teknikleri) adlı kitabında parmak izinin her insana özel oluşunu şu şekilde değerlendirmiştir: "Şimdiye dek farklı parmaklardaki iki parmak izinden hiçbirinin birbiriyle aynı olduğuna rastlanmamıştır…"3

Το Περίβλημα Των Μυών Πάνω Από Τα Οστά

kemikler

The bones of the baby completing its development in the mother's womb are clothed with flesh during one particular stage.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των πληροφοριών στις οποίες γίνεται μνεία μέσα στους στίχους του Κορανίου είναι τα στάδια ανάπτυξης ενός ανθρώπου μέσα στη μήτρα της μητέρας. Διατυπώνεται στους στίχους ότι στη μήτρα της μητέρας, αναπτύσσονται πρώτα τα οστά και κατόπιν σχηματίζονται οι μύες οι οποίοι περιβάλλουν τα οστά αυτά.

Κατόπιν δημιουργήσαμε τη σταγόνα (του σπέρματος) σε θρόμβο από πηκτό αίμα, και δημιουργήσαμε το θρόμβο σε (έμβρυο) σβώλο συμπαγή , και δημιουργήσαμε το συμπαγή σβώλο σε κόκαλα και ντύσαμε (περιβάλαμε) τα κόκαλα με σάρκα, κι έπειτα σχηματίσαμε απ΄ αυτό ένα άλλο (νέο) πλάσμα. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός, ο Άριστος των Δημιουργών! (Σούρα ελ-Μου΄μινούν: 14)

Η εμβρυολογία είναι ένας κλάδος της επιστήμης που μελετά την ανάπτυξη του εμβρύου μέσα στη μήτρα της μητέρας. Μέχρι αρκετά πρόσφατα, οι εμβρυολόγοι υπέθεταν ότι τα οστά και οι μύες σ΄ ένα έμβρυο αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό, για πολύ καιρό, μερικοί ισχυρίζονταν ότι αυτοί οι στίχοι έρχονται σε σύγκρουση με την επιστήμη. Όμως, η εξελιγμένη μικροσκοπική επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια νέων τεχνολογικών εξελίξεων έχει φέρει στο φως ότι η αποκάλυψη αυτή του Κορανίου είναι αυτολεξεί ορθή. Οι εξετάσεις αυτές σε μικροσκοπικό επίπεδο έδειξαν ότι η ανάπτυξη μέσα στη μήτρα της μητέρας πραγματοποιείται ακριβώς με τον τρόπο που περιγράφεται στους στίχους. Καταρχήν, ο σκελετικός ιστός του εμβρύου αρχίζει να οστεοποιείται. Κατόπιν τα μυϊκά κύτταρα που επιλέγονται από τον ιστό γύρω από τα κόκαλα ενώνονται και περιβάλλουν τα κόκαλα αυτά. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται σε μια επιστημονική έκδοση με τα ακόλουθα λόγια:

«Κατά την έβδομη εβδομάδα, ο σκελετός αρχίζει να απλώνεται μέσα στο σώμα και τα οστά παίρνουν το γνωστό τους σχήμα. Στο τέλος της έβδομης εβδομάδας και κατά τη διάρκεια της όγδοης οι μύες παίρνουν τη θέση τους γύρω από τους σχηματισμούς των οστών.»

Εν συντομία, τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου όπως περιγράφονται στο Κοράνι είναι σε απόλυτη αρμονία με τα πορίσματα της σύγχρονης εμβρυολογίας.

embryo embryo

Many stages of a baby's development in the mother's womb are related in the Qur'an. As described in verse 14 of Sura Muminun, the cartilage of the embryo in the mother's womb ossifies first. Then these bones are covered with muscle cells. God describes this development with the verse: "…(We then) formed the lump into bones and clothed the bones in flesh"

Τρία Στάδια Του Βρέφουσ Μέσα Στη Μήτρα

Το Κοράνι αφηγείται ότι ο άνθρωπος δημιουργείται με μια διαδικασία τριών σταδίων μέσα στη μήτρα της μητέρας.

… Αυτός σας δημιουργεί βήμα προς βήμα σε ξεχωριστά στάδια μέσα στις μήτρες των μητέρων σας και μέσα σε τριπλό σκοτάδι. Αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριός σας. Η υπέρτατη Κυριαρχία ανήκει σ΄ Εκείνον. Δεν υπάρχει θεός άλλος παρά μόνο Αυτός. Τι σας έκανε λοιπόν να παραστρατήσετε από τον δρόμο Του; (Σούρα ελ-Ζούμερ:6)

Όπως γίνεται κατανοητό, επισημαίνεται στο στίχο αυτό ότι ένα ανθρώπινο πλάσμα δημιουργείται μέσα στη μήτρα της μητέρας σε τρία απόλυτα διακριτά μεταξύ τους στάδια. Πραγματικά, η σύγχρονη βιολογία έχει αποκαλύψει ότι η εμβρυολογική εξέλιξη του εμβρύου πραγματοποιείται σε τρεις ξεχωριστές περιοχές μέσα στη μήτρα της μητέρας. Σήμερα, σε όλα τα εγχειρίδια εμβρυολογίας που μελετώνται στις σχολές της ιατρικής, το θέμα αυτό θεωρείται ως ένα στοιχείο βασικής γνώσης. Για παράδειγμα στη Βασική Ανθρώπινη Εμβρυολογία, μια θεμελιώδης πηγή αναφοράς στον τομέα της εμβρυολογίας, το γεγονός αυτό διατυπώνεται ως εξής: Η ζωή στη μήτρα έχει τρία στάδια: προ-εμβρυονικό ΄οι πρώτες δυόμισι εβδομάδες, εμβρυονικό΄ μέχρι το τέλος των οκτώ εβδομάδων και εμβρυϊκό΄ από την όγδοη εβδομάδα και μέχρι τον τοκετό»

Οι φάσεις αυτές αναφέρονται στα διαφορετικά στάδια εξέλιξης ενός βρέφους. Τα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη μέσα στη μήτρα της μητέρας έγιναν διαθέσιμα μόνο μετά από παρατηρήσεις που έγιναν με σύγχρονα μέσα. Κι όμως, όπως και πολλές άλλες επιστημονικές πραγματικότητες, αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται στους στίχους του Κορανίου με τρόπο θαυμαστό. Το γεγονός ότι τόσο λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες δόθηκαν μέσα στο Κοράνι σε μια εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι είχαν ελάχιστες γνώσεις σε θέματα της ιατρικής είναι σαφής απόδειξη ότι το Κοράνι δεν είναι ο λόγος του ανθρώπου, αλλά ο λόγος του Θεού.

embryo embryo embryo

In the verse 6 of Sura Zumar, it is pointed out that man is created in the mother's womb in three distinct stages. Indeed, modern embryology has revealed that the baby's embryological development takes place in three distinct regions in the mother's womb.

 

Footnotes

9.Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser, and Hans A. Panofsky, 1981, The Atmosphere, 3. edition, Columbus, Charles E. Merrill Publishing Company, p. 268-269; Millers, Albert; and Jack C. Thompson, 1975, Elements of Meteorology, 2. edition, Columbus, Charles E. Merrill Publishing Company, p. 141

10.Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. Panofsky, 1981, The Atmosphere, p. 269; Millers, Albert; and Jack C. Thompson, 1975, Elements of Meteorology, p. 141-142

11.Davis, Richard A., Jr. 1972, Principles of Oceanography, Don Mills, Ontario, Addison-Wesley Publishing, p. 92-93

12.Elder, Danny; and John Pernetta, 1991, Oceans, London, Mitchell Beazley Publishers, p. 27

13.Gross, M. Grant; 1993, Oceanography, a View of Earth, 6. edition, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., p. 205

14.Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate, 1996, Essentials of Anatomy & Physiology, 2. edition, St. Louis, Mosby-Year Book Inc., p. 211; Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. Demarest, 1991, The Human Nervous System, Introduction and Review, 4. edition, Philadelphia, Lea & Febiger , p. 410-411

15.Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate, 1996, Essentials of Anatomy & Physiology, 2. edition, St. Louis, Mosby-Year Book Inc., p. 211

16.Moore, Keith L., E. Marshall Johnson, T. V. N. Persaud, Gerald C. Goeringer, Abdul-Majeed A. Zindani, and Mustafa A. Ahmed, 1992, Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Makkah, Commission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah, p. 36

17.Moore, Developing Human, 6. edition,1998.

18.Williams P., Basic Human Embryology, 3. edition, 1984, p. 64.

19.Rex D. Russell, Design in Infant Nutrition, http:// www. icr.org/pubs/imp-259.htm

3 / total 5
You can read Harun Yahya's book Τα Θαυματα του Κορανιου 1 online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top